Skip to content

Nøkkelvert

Huset har en nøkkelvert som heter Mike.

Mike hjelper våre gester og rydder huset sammen med sin fru.

Han kan også hjelpe til med andre tjenester, om dere kommer seint og vil att det skall finnes noen saker på plass når dere kommer, for eksempel drikke eller snakks så kan han hjelpe til mot en mindre avgift.

Om dere vil benytte hans og hans frus tjenester utover den vask av huset som er inkludert i avgiften så tar dere det direkte med dem.

Dere kan sende mail til valeriechandley@yahoo.com om dere vil ha kontakt.