Skip to content

Nøkkelvert

Huset har en nøkkelvert som heter Sonya.

Sonya hjelper våre gester og rydder huset sammen med sin man.

Hun kan også hjelpe til med andre tjenester, om dere kommer seint og vil att det skall finnes noen saker på plass når dere kommer, for eksempel drikke eller snakks så kan hun hjelpe til mot en mindre avgift.

Om dere vil benytte hennes tjenester utover den vask av huset som er inkludert i avgiften så tar dere det direkte med dem.

Dere kan sende mail til sonya2571@gmail.com om dere vil ha kontakt.

Trackbacks

Ingen Trackbacks

Kommentarer

Vis kommentarer som Lineær | Trådet

Ingen kommentar

Forfatteren har valgt ikke å tillate kommentarer til denne artikkelen

Legg til kommentar

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.
To leave a comment you must approve it via e-mail, which will be sent to your address after submission.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA

Form options